OBJAWIENIE PAŃSKIE Drukuj Email

OBJAWIENIE PAŃSKIE
- TRZECH KRÓLI
Ks. Zbigniew Kulwikowski, 2010

1. Dnia 6 stycznia Kościół obchodzi jedno z
najstarszych i największych świąt ku czci Chrystusa.
Uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej zwane:
Epifania lub Teofania, czyli: objawienie, ukazanie
się Boga. Tymi słowami określano także uroczyste
odwiedziny mieszkańców miasta przez cesarza, lub
świętowanie ważnych dni z życia władcy.
Św. Augustyn Uroczystość Objawienia Pańskiego
nazywa bliźniaczą uroczystością Narodzenia
Pańskiego.
W polskiej tradycji dzisiejszą uroczystość nazywa
się Świętem Trzech Króli. Ewangelista św. Mateusz
nazywa ich Mędrcami ze Wschodu, jako
przedstawicieli świata pogańskiego. Podążali oni za
niezwykłą gwiazdą bardzo długą drogę - około 1000
km., aby złożyć hołd Dziecięciu Bożemu i ofiarować
Mu dary w postaci złota, kadzidła i mirry. Mają one
znaczenie symboliczne:
- złoto oznacza uznanie w Dziecięciu Jezus Króla
- kadziło oznacza uznanie w Dziecięciu Boga
- mirra jest zapowiedzią Jego śmierci, albowiem mirra
służyła do namaszczania ciała zmarłego
2. Dziś w kościołach święcone są: kadzidło, kreda i
woda. Zgodnie z dawną polską tradycją, na drzwiach
wejściowych do naszych domów i mieszkań, kreślimy
poświęconą kredą litery imion Mędrców ze Wschodu:
Kacpra, Melchiora i Baltazara…..
Napis ten może wykonać ojciec lub matka, lub ktoś
z rodziny oraz na życzenie rodziny kolędujący kapłan.
Pisanie na drzwiach poświęconą kredą nawiązuje do
wydarzenia z Księgi Wyjścia (12, 21-33). Naród
wybrany przed wyjściem z niewoli egipskiej znaczył
drzwi i progi swych domów krwią baranka. Krew ta
uchroniła mieszkańców tych domów od nieszczęścia,
albowiem Pan Bóg nakazał Aniołowi Śmierci omijać
domy pomazane krwią baranka.
Znaczenie drzwi naszych domów i mieszkań posiada
rangę świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa całej
rodziny oraz pragnienie dobra, błogosławieństwa
Bożego i ochrony przed nieszczęściami. Uroczystość
Objawienia Pańskiego jest więc świętem wiary.
Wiara jest dla nas gwiazdą, wskazującą nam drogę do
Chrystusa. Pamiętajmy: Kto stracił wiarę, ten już nic
więcej do stracenia nie ma. (krd Józef Ratzinger - obecny
Papież).
Kto poświęconej kredy jeszcze nie posiada, może
po Mszy św. podejść do balasek i zabrać ze sobą do
domu jej kawałek.
3.W oparciu o św. Augustyna, skrót C+M+B oznacza:
* Chrystus Multorum Benefactor - to znaczy:
Chrystus Dobroczyńca wielu.
* Najpiękniejszym skrótem są słowa: Chrystus
Mansioni Benedicat - to znaczy: Niech Chrystus
błogosławi temu domowi.
Napis ten jest potwierdzeniem błogosławieństwa
jakiego kapłan udzielił podczas kolędy, jest także
noworocznym życzeniem Kościoła dla każdej
chrześcijańskiej rodziny, domu i mieszkania.
4. Mędrcy oddali boskiemu Dziecięciu pokłon, hołd i
uwielbienie:
- padli przed Nim na kolana…
- padli przed Nim na twarz…
5. Przypomnę pewne zdarzenie: do kapłana w
Niemczech podszedł żołnierz wyznania protestanckiego
i tak do niego powiedział: Mam do księdza kilka
pytań, czy zechciałby ksiądz mi na nie odpowiedzieć?
+ Z miłą chęcią.
Czy wy katolicy wierzycie, że w tej małej Hostii jest
Chrystus - prawdziwie obecny. Ten sam, który chodził
kiedyś po ziemi ?
+ Tak, oczywiście!
I wierzycie, że podczas waszej Mszy św. zjawia się
On na ołtarzu?
+ Naturalnie
A czy wierzycie, że w Komunii św. przychodzi do was
Chrystus, którego uznajecie za prawdziwego Boga?
+ Ależ tak !
To kłamstwo, księże! Gdyby katolicy w to naprawdę
wierzyli, to by już od drzwi wejściowych do kościoła,
czołgaliby się na kolanach - aż do ołtarza!
A jak oni do kościoła wchodzą! Jak oni się w
kościele zachowują! Jak oni bezmyślnie i byle jak
klękają! Wielu nie klęka wcale! A jak mało
przyjmuje Go w Komunii! I to mają być wierzący
katolicy ?! Nie wierzę !
Jakże prawdziwe i pełne goryczy są słowa
protestanckiego żołnierza pod adresem nas katolików.
Mędrcy padli przed Jezusem na kolana, więcej -
padli przed Nim na twarz. A jaką postawę my
przyjmujemy wobec Pana Jezusa przychodząc do
Jego świątyni…..
Ktoś słusznie powiedział: Pokaż mi jak ty klękasz
przed Jezusem przychodzą do kościoła, pokaż mi jak
ty się żegnasz - a ja powiem ci, jaka jest twoja wiara.
Te zewnętrzne znaki wiary są wyrazem twojej
wewnętrznej wiary. Byle jakie twoje klękanie i byle
jakie żegnanie się, jest najlepszym dowodem na to, że
i twoja wiara jest byle jaka!!
5. Mędrcy przynieśli Jezusowi dary: złoto, kadzidło i
mirrę. Mirra była wówczas bardzo droga - na wagę
złota, pozyskiwało się ją z rzadko spotykanych drzew
Warto dziś nasze mieszkania wypełnić wonią
spalonego kadzidła, a jeśli nie mamy bursztynu,
zapalmy choćby chińskie kadzidełko…
Jakie dary każdy z nas złoży dziś w ofierze dla
Bogu, objawionego w Jezusie Chrystusie, dla
naszego zbawienia ?
I my zgromadzeni w naszej świątyni, za przykładem
Mędrców, oddajmy Jezusowi hołd naszego uwielbienia
i zawierzenia Mu siebie, naszych rodzin, naszych
domów i mieszkań.
Zapewne nie posiadamy złota, kadzidła ani mirry.
Niech więc każdy z nas będzie dla Boga złotym
człowiekiem; jak dym spalonego kadzidła unoszący
się ku Bogu w niebie i jak woń mirry, niech z naszych
serc i ust wznoszą się ku Bogu nasze modlitwy.
Powiedzmy Mu dziś szczerze i całym sercem:
Jezu ufam Tobie, Jezu Wielbię Ciebie, Jezus
kocham Ciebie, Jezu zostań ze mną i w mojej
rodzinie.
Zamieszkaj w moim domu i w moim mieszkaniu
na zawsze. Ja od dziś chcę być tylko sublokatorem
w moim domu i mieszkaniu, a Ty Jezu bądź odtąd
jego właścicielem - na zawsze. AMEN.

 

Czytania

 

Reklama

Facebook

Parafia Żelistrzewo na Facebook'u