KAZANIE NA WIELKI PIĄTEK Drukuj Email

KAZANIE NA WIELKI PIĄTEK

Ks. Zbigniew Kulwikowski

1. W Wielki Piątek - wielu sędziów na świecie, unika wydawania wyroków sądowych, a prokuratorzy zamykają swoje biura. Wielki Piątek to czarny dzień, to dzień hańby dla oskarżycieli - czyli prokuratorów oraz dla sędziów w sądach i w trybunałach

W. Piątek, to najgłośniejszy w historii sądownictwa dzień niesprawiedliwości, dzień nieprawości adwokatów i sędziów, sądów i trybunałów.

W Wielki Piątek w demokratycznym referendum na dziedzińcu domu Piłata, ludzie stanęli w obronie zbrodniarza, bandyty i złodzieja - Barabasza, a żądali niesprawiedliwego wyroku i to bez przewodu sądowego oraz skazania na śmierć męczeńską - niewinnego Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.

2. Podobnych haniebnych i niesprawiedliwych wyroków domaga się współczesny człowiek w imię tzw. demokracji, wolności i postępu. Przykładów mamy bardzo wiele z całego świata, choćby w niedawno wydanych wyrokach Brukseli i w polskich sądach. Oto przykłady:

* w Katowicach w sprawie Alicji Tysiąc i przeciwko Markowi Gancarczykowi, redaktorowi naczelnemu Gościa Niedzielnego

* sąd w Gdańsku uniewinnił pseudoartystkę, która okrutnie sprofanowała Krzyż

* sąd w Gdańsku wydał wyrok uniewinniający lidera satanistycznego metalowego zespołu Behemoth - Adama Darskiego, który podczas koncertu w Gdańsku, publicznie na scenie wyrażał się wulgarnie o Piśmie św., podarł go, składał swój autograf na podartych kartkach i rzucał w publiczność. W podobnym koncercie w Gdyni, Darski nazwał Kościół Katolicki - zbrodniczą sektą.

* tak samo postąpił sąd wobec redaktora naczelnego i jego gazety Tygodnika Wprost, w której na czołowej stronie okładki, wielokrotnie sprofanowana została Czarna Madonna z Jasnej Góry, Ostatnia Wieczerza i kilka innych prowokacji.

3. Najgorsze w tym wszystkim jest postawa Polaków: bezczynność i obojętność czytelników, słuchaczy i widzów; bezczynnie i obojętnie czytają, oglądają, słuchają i patrzą na te wszystkie prowokacje, nie reagują na obrażanie uczuć religijnych, ani na profanowanie chrześcijańskich symboli religijnych. Dziś Polacy zachowują się dokładnie tak samo, jak Żydzi podczas krzyżowania Pana Jezusa w Wielki Piątek na Golgocie.

Dlatego większość Polaków można śmiało nazwać chrześcijańskimi, obojętnymi i bezczynnymi gapiami we wierze, ale nie chrześcijanami w słowie i w czynie.

4. W Wielki Piątek R.P. 2010 -wzywam was i proszę:

* Bądźcie świadkami prawdy i miłości !

* Przestańcie wreszcie owijać Ewangelią w bawełnę !

Abp Brukseli krd. Leonem Sinensem wielokrotnie mówił z żalem: Przeraża mnie fakt, że tak wielu mamy ochrzczonych, ale tak mało mamy chrześcijan.

I ja mówię dziś do was: Tak, wielu mamy w Polsce i w Żelistrzewie ochrzczonych, ale jakże mało jest chrześcijan tak na 100 %, jako autentycznych wyznawców Chrystusa, którzy bezkompromisowo wyznają wiarę i bronią wartości chrześcijańskich.

5. Dziś 2.IV. w 5 rocznicę śmierci sługi Bożego Jana Pawła II W., wielkopiątkowe rozważanie o Krzyżu, rozpocznijmy od słów największego z rodu Polaków, skierowane do Rodaków i do całego świata w roku 1997 w Zakopanem, spod Krzyża na Giewoncie:

Umiłowani bracia i siostry.

Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża !

Nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym i społecznym.

Dziękujmy Opatrzności Bożej za to, że krzyż powrócił do szkół, do urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie !

Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości; o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i gdzie są nasze korzenie

Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.

6. Podróżując po polskich drogach, wsiach i miastach,

zwłaszcza po ziemi kaszubskiej, często widzimy przydrożne krzyże i kapliczki. Są one wyrazem wiary ludu polskiego, są także owocem ofiary miejscowej społeczności lub prywatnego fundatora.

Przydrożne krzyże i kapliczki, nigdy nie były

stawiane przypadkowo. Zawsze stawiano je:

* w miejscach ważnych, n.p. przy kościele, na

cmentarzach

* w centrum wsi, aby wyznaczały punkt centralny

wioski

* stawiano na obrzeżach osad, aby wyznaczały ich

granice

* stawiano krzyże przy rozstajnych drogach, jako

drogowskazy dla podróżujących

* stawiano przy ścieżkach do lasu lub na skraju pól,

aby były drogowskazem dla błądzących

Krzyże i kapliczki wznoszono w miejscach:

* gdzie znaleziono ludzkie kości

* na polach bitew

* dla upamiętnienia poległych

* każdy krzyż i kapliczka do czegoś nawołuje

* lub przypomina o ważnym zdarzeniu z przeszłości

Krzyże i kapliczki wznoszono w podziękowaniu za:

* otrzymane łaski

* za uzdrowienie z choroby

* za uratowanie z wojennej pożogi

* za uratowanie z klęski żywiołowej

Dlatego stawiano przydrożne krzyże i kapliczki

* po przejściu armii

* po powstaniu - czyli zrywie wolnościowym

* po jakiejś zarazie - epidemii

* budowano je jako wyraz żalu i pokuty za grzechy

Krzyże i kapliczki są:

* chlubą mieszkańców miast i wsi

* świadczą o ich pobożności

* są wyrazem wiary, szacunku i wdzięczności dla

Jezusa i Maryi

Stąd do dziś przechodząc obok krzyża lub kapliczki:

* zdejmujmy czapki

* schylajmy głowy i w duchu pozdrawiajmy Pana

Jezusa, Maryję, lub jakiegoś świętego

* żegnajmy się

* ozdabiajmy kwiatami szczególnie w maju i w

październiku oraz w Wielkim Poście

* dbajmy o czystość i porządek w obejściu krzyża lub

kapliczki

Kapliczki i krzyże gromadzą wiernych na wspólnej modlitwie, szczególnie podczas nabożeństw majowych i czerwcowych.

7. Walka z Krzyżem Zbawiciela, trwa od Wielkiego Piątku, już 2 tysiące lat.

* Komuniści Krzyż zastąpili młotem i sierpem

* Hitler z Krzyża uczynił swastykę

* Sataniści złamali ramiona Krzyża i uczynili z niego jeden z trzech symboli sekty satanistycznej, noszą go lub malują na koszulkach w kole, odwrócony górą w dół - ze złamanymi ramionami; kładą go na torach kolejowych, profanują nagrobkowe krzyże.

Skandaliczny i haniebny wyrok wydał 3.XI.2009 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka, który nakazał władzom w pewnej włoskiej szkole, usunąć krzyże z klas, do której chodzą synowie włoszki fińskiego pochodzenia. jakby tego było za mało, E.T.P.C. nakazał również wypłacić jej 5 tyś. euro odszkodowania za tzw. doznane krzywdy, które wyrządził synom .... Chrystus i Krzyż.

Kilka dni po ogłoszeniu tego masońskiego wyroku, niejaki Wojciech Jaruzelski podczas rozmowy w studio TVN 24, w jesieni 2009 roku, z dumą i z radością powiedział: Można powiedzieć, że w sprawie wieszania krzyży w szkołach wyprzedziliśmy Trybunał Praw Człowieka……

8. W myśl brukselskiego wyroku, niebawem trzeba

będzie:

* zwalić krzyże umieszczone na wieżach kościołów

* zburzyć przydrożne kapliczki, kościoły, katedry,

bazyliki - z bazyliką św. Piotra w Rzymie na czele

* obalić wszystkie przydrożne krzyże, porąbać je i

spalić

* usunąć i rozbić wszystkie krzyże nagrobkowe

* usunąć krzyże na flagach narodowych blisko 20

państw świata

* zabronić wykonywania odznaczeń w kształcie

krzyża, a istniejące krzyże zasługi należy zniszczyć

i przetopić

* usunąć znak dodawania- plus, bo ma kształt krzyża

* skrzyżowania dróg i ulic nie mogą być w formie

krzyża a istniejące takie skrzyżowania, należy pilnie

przebudować

* genetycznie przeformować człowieka, bo jest

zbudowany w kształcie krzyża

* zakazać publicznego żegnania się

9. Trzeba wprowadzić dalsze restrykcje

przeciwko chrześcijaństwu

* zablokować serca we wszystkich dzwonach, aby

swym dźwiękiem nie raniły sumień i uczuć

myślących inaczej

* pilnie zmienić rachubę czasu, ponieważ kalendarz

odlicza lata od narodzin Chrystusa…..

* zakazać stawiania w szkołach i w miejscach

publicznych choinek, bo przypominają narodziny

Jezusa

* zakazać śpiewania i puszczania z płyt kolęd w

szkołach i w miejscach publicznych…..

* anulować konkordaty, czyli umowy między

państwami - a Stolicą Apostolską , - itd., itd.

.

10. Bł. Siostra Maria Restituta Kafka z Wiednia została ścięta na gilotynie 30.III.1943 roku za to, że odmówiła hitlerowcom zdjęcia krzyży w szpitalu, w którym pracowała.

Bł. o. Józef Cybula z zakonu ojców Oblatów, został bestialsko zamordowany 9.V.1941r. w hitlerowskim obozie zagłady w Mauthausen dlatego, że jako przełożony domu zakonnego odmówił wysłania zakonników do rozbijania przydrożnych krzyży i kapliczek.

I my musimy całą mocą, odważnie i z dumą stanąć przy krzyżu naszego Pana i Zbawiciela, musimy bronić Krzyża za wszelką cenę, bo Krzyż jest:

* znakiem miłości Boga do nas

* + jest znakiem wiary;

* + jest godłem chrześcijan

* + jest kluczem i mostem do nieba

* + wpisany jest w nasze codzienne życie, czy tego

chcemy, czy też przed nim się bronimy

Czcigodni rodzice, babcie i dziadkowie. Czy wasze dzieci, wnuki i prawnuki, noszą na łańcuszku krzyżyk oraz medalik z wizerunkiem Matki Najśw.?

11. Na zakończenie wielkopiątkowego rozważania, wysłuchajmy z uwagą pięknego wiersza o krzyżu p.t.

U stóp Krzyża na Kalwarii:

1. Panie, Ty widzisz, Krzyża się nie lękam.

Panie, Ty widzisz, Krzyża się nie wstydzę.

Krzyż Twój całuję. Pod Krzyżem klękam.

Bo na tym Krzyżu, Boga mego widzę.

2. Do Krzyża zwróciłem wszystkie me życzenia.

Do Krzyża przybiłem błędnych myśli roje.

Bo z Krzyża płyną promienie zbawienia.

Bo z Krzyża płyną zmartwychwstania zdroje.

3. Pod Krzyżem świata starty i złamany.

Pragnę już odtąd Krzyż Twój w duszy nosić.

Niewoli świata pokruszyć kajdany.

Bym mógł na Krzyżu, Krzyża chwałę głosić.

4. Nie zasłużyłem, abyś mnie pocieszył.

Bom przez czas długi, tak od Ciebie stronił.

Gdyś na mnie wołał, do Ciebie nie spieszyłem.

I łez Twych tak wiele, marnie roztrwoniłem.

5. Ach. Tyś mi podał pierwszy rękę swoją.

Abym na krzyża mógł powrócić drogę.

A jam nią wzgardził! Dziś pod Krzyżem stoję.

Bo już bez Ciebie dłużej żyć nie mogę.

6. Bom znalazł w krzyżu to com w szczęściu stracił

Pokój i wiarę, miłość i nadzieję.

Ubogą duszę, Tyś łzami zbogacił.

Przystroił cierniem, który nie więdnieje.

7. A serce wspomnień nosząc krwawą ranę.

Samotnie życia pielgrzymkę odbędzie.

Czyń co chcesz ze mną. Pod Krzyżem zostanę.

Krzyż był kolebką. Krzyż mym grobem będzie.

AMEN

 

Czytania

 

Reklama

Facebook

Parafia Żelistrzewo na Facebook'u