Obietnice Pana Jezusa Drukuj Email

1. Udzielę moim czcicielom łask potrzebnych w ich stanie.
2. Obdarzę pokojem ich rodziny.
3. Pocieszę ich w smutkach i cierpieniach.
4. Będę im schronieniem w życiu, a zwłaszcza przy śmierci.
5. Będę im hojnie błogosławił we wszystkich ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w moim Sercu źródło miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwe.
8. Dusze gorliwe w krótkim czasie dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił miejsca, w których będzie wystawiony i czczony obraz mojego Serca.
10. Kapłanom dam siłę wzruszania najbardziej zatwardziałych serc.
11. Imiona tych, którzy będą szerzyć to nabożeństwo, będą wypisane w moim Sercu i nigdy nie zostaną wymazane.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca Mojego, wszystkim którzy będą przystępować do Komunii św. w dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy tak, że nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów św. i moje Serce w tej ostatniej godzinie, będzie dla nich najpewniejszą ucieczką.

Piątek, to dzień poświęcony w Kościele pamięci Męki Śmierci Jezusa Chrystusa i nabożeństwu do Najświętszego Serca Jezusowego.
W pierwsze piątki miesiąca odprawia Mszę Św. motywowaną ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa,
wierni przyjmują Komunię św. wynagradzającą. Przystępowanie do Komunii św. pierwszopiątkowej przez dziewięć miesięcy z rzędu, wiąże się z wyżej podanymi obietnicami, objawionymi św. Małgorzacie M. Alacoque (1647-1690)

 

Czytania

 

Reklama

Facebook

Parafia Żelistrzewo na Facebook'u